Waar zou je zijn zonder je stem? (Where would you be without your voice?)

16/04/2016, 10.00

City/place: the Hague

Venue/address: Deventersestraat 21

Performer/Presenter/s: Alex Boon | Rond Je Stem

More info: Weet jij waar je stem je brengt? Je gebruikt je stem om met anderen te praten, te communiceren – in je dagelijkse leven, op je werk en op school. Je lacht, huilt, zingt en schreeuwt met je stem (en dat laatste kan van pas komen in een gevaarlijke situatie). Wist je dat je op één dag ook verschillende stemmen gebruikt, afhankelijk van de plek en de omstandigheden waar(in) je je bevindt? Je slaakt een zucht van verlichting. Je gromt wat chagrijnig. Je lacht hartelijk. Je fluistert iets toe. Je roept iets. En elke keer klinkt je stem anders. Toch blijft je stem ook klinken zoals je stem klinkt! Je stemgeluid is heel persoonlijk. Als je niet zou zuchten, grommen, lachen fluisteren of roepen zou je wereld er misschien anders uitzien. En voor mensen die dat niet doen, geldt andersom hetzelfde. Wat doe je bij een voetbaltraining of als je commentaar levert op een TVprogramma? Hoe laat je je horen in een vergadering of als je een bestelling doet in een winkel? Waar zou je zijn zonder je stem? 16 april is de dag dat je bij Rond Je Stem op onderzoek uit kunt gaan naar je eigen stemvariaties. Wil je onderzoeken wat jouw meest indrukwekkende oer- angst- of waarschuwingskreet kan zijn? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar de conditie of werking van jouw stem? Wil je onderzoeken wat de invloed is van jouw stem op de dingen die je zegt? Wil je de mogelijkheden verkennen en kijken waar je uitkomt? Kom het 16 april dan uitproberen in de werkplaats van Rond Je Stem! Er worden twee workshops “Waar zou je zijn zonder je stem?” gegeven. ‘s Morgens van 10:00 tot 12:00u en ‘s middags van14:00u tot 16:00u. Geef van tevoren via email of telefonisch (070-3060840) even door aan welke workshop je deel wilt nemen. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

Do you know where your voice brings you? You use it to speak and communicate with others – in you daily life, at work or at school. You laught, cry, sing and shout wiht your voice (which can come in handy in dangerous situations). Did you know that in one day you use several voices, depending on your location and situation? You sigh with relief, you make a moody grumble or growl. You laugh out loud. You whisper in someone’s ear. You call out for someone (or something). And every time your voice sounds different. However, your voice will still sound lilke you. Every voice is personal. If you wouldn’t sigh, growl, laugh, whisper or shout – would your world be the same? And for people who don’t the same applies. How do you act during a soccer play or when you comment on a TVprogramme? How can you make yourself heard in a meeting or ordering something in a shop or café? Where would you be without your voice? April 16th is the day that you can come and explore your own vocal variety. Would you like to explore your most impressive primal- fear- or warning cry? Or are you just curious after the condition of your voice and the way it works? Do you want to find out the influence of your voice on the things you say or explore the possibility’s and see where it takes you? Then you’re invited to come over to the workshop of Rond Je Stem, april 16th! Actually there will be two workshops “Where would you be without your voice?”: In the moring (10:00 tot 12:00u) and in the afternoon (14:00u tot 16:00u). Please let me know through eamail or by phone if you would like to participate. The workshops are free.

Website: http://www.rondjestem.com/Wereld%20dag%20van%20de%20Stem.htm

Contact: Alex Boon | Rond Je Stem, info@rondjestem.com, 0031 70 30 60 840

 

Bookmark the permalink.