Avslutning för kursen Praktisk Presentationsteknik

Date & time 16/04/2016, 16.00

City/place: Stockholm

Venue/address: Mazarinvägen 11, Sköndal

Country: SE

Performer/s: Röstbolaget

More info: Vad kan vara mer passande denna världsröstdag än att ha avslutning för deltagarna och deras inbjudna gäster i kursen Praktisk Presentationsteknik?

Website:  www.rostbolaget.se

Contact person/s: Niclas Steeve och Ulrika Zettersten, niclas@rostbolaget.se, ulrika@rostbolaget.se

Bookmark the permalink.