Academic Communication of Famous old Chinese medicine doctor Daxin Liu

24/01/2016, 17.00

City/place: Beijing

Venue/address: Dongfang Hospital of Beijing Univercity of Chinese Medician

Performer/Presenter/s: Daxin Liu

More info: Daxin Liu is a famous old Chinese medicine doctor in ENT Department. We have learned his experience in voice disease.

Contact: Daxin Liu, Jiaxi Wang, Wen Xu, Jianguo Qin, Jianhua Liu, Yali Zhang, Qiaoping Liu, Xu Li, Lujia Cui, Jinfei Li, Lei Ding, Chenyu Chi, Ran Wei, Yongyang Gao, Bo Liu

Bookmark the permalink.