When Brain Touches Voice: stem- en spraakrevalidatie bij mensen met neurodegeneratieve aandoeningen

Welke symptomen bij cliënten met heesheid zijn suggestief voor een neurodegeneratieve aandoening?
Welke stemoefeningen en -technieken zijn zinvol in deze groep cliënten?
Op deze en andere vragen proberen verschillende sprekers een antwoord te bieden vanuit hun ervaring met deze populatie. We kijken er naar uit met jou ervaringen en kennis uit te wisselen!

date: 2023-04-19

time: 18:00-22:00

cityplace: Gent

venueaddress: Meetingcenter Maria Middelares, Buitenring Sint-Denijs 30 in Gent

performers:

18.35 – Singing for Health: zingen op maat van mensen met de ziekte van Parkinson – Patricia Janssen (zangdocente en koordirigente ‘Uit volle borst’)
19.15 – Van localisatie van letsels naar logopedische symptomen bij een aantal neurologische aandoeningen – dr. Olivier Stevens (neuroloog AZ Maria Middelares, consulent UZ Leuven)
19.45 – Stem- en spraakrevalidatie bij mensen met de ziekte van Parkinson – Annelies Aerts (logopediste AZ Sint-Lucas Gent, lector en onderzoeker professionele bachelor logopedie Arteveldehogeschool)
20.05 – Logopedische behandeling van stem- en spraakproblemen bij patiënten met amyotrofe lateraal sclerose – Elke Everaert (logopediste neuromusculair referentie centrum UZ Gent)
20.30 – Stemplooibeeld en mogelijke medische interventies t.h.v. de larynx bij mensen met neurodegeneratieve aandoeningen: literatuur en casussen – dr. Lien Devuyst (NKO-arts AZ Jan Palfijn)
20.45 – Stem- en spraaktherapie bij mensen met neurodegeneratieve aandoeningen: casusbespreking en tips vanuit de stemtherapie – Kim van Opdurp (logopediste AZ Jan Palfijn) en Kristin Daemers (logopediste AZ Maria Middelares)

webbaddress: https://www.janpalfijn.be/nieuws/avondsymposium-when-brain-touches-voice-op-19-april-2023
usp-custom-contacts
logopedie@janpalfijngent.be

Bookmark the permalink.