Suara Nadi Kehidupan

Fakulti Perubatan UKM, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) serta kerjasama Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (National Institute of Occupational Safety and Health) (NIOSH) akan menganjurkan Program yang bertemakan “Suara Nadi Kehidupan” bersempena ‘Hari Suara Sedunia’. Program ini bertujuan untuk memberikan kesedaran berkenaan penjagaan peti suara terhadap masyarakat terutamanya mereka yang menggunakan suara sebagai kerjaya mereka. Aktiviti ini juga diharap dapat dapat menjadi satu titik mula mengenai kesedaran bahawa suara adalah salah satu keselamatan pekerjaan yang perlu dititikberatkan

date: 2023-05-20
time: 08:00 – 13:00
cityplace: Selangor
venueaddress: NIOSH, Bandar Baru Bangi.
performers: Faculty of Medicine, The National University of Malaysia; NIOSH and ASWARA
contacts: 603-9145 8230

Bookmark the permalink.