Reflux, een ongewenste gast in de keel. Multidisciplinaire benadering.

Description: Reflux kan stem en slikken danig beïnvloeden en komt daardoor zowel binnen de NKO-praktijk als in het logopedielokaal steeds vaker voor. Wanneer hebben we precies te maken met laryngofaryngeale reflux? Zijn PPI's de juiste behandeling of moeten mensen met reflux sowieso op dieet? Op deze en andere vragen bieden verschillende sprekers genuanceerde en op wetenschappelijke evidentie gebaseerde antwoorden. Dit is een initiatief van de diensten Logopedie en NKO van AZ Jan Palfijn en AZ Maria Middelares én van de opleidingen Bachelor Logopedie van Arteveldehogeschool en Hogeschool Gent.  

Date: 2022-05-04 

Time: 18:00-22:30 

City/place: Gent Venue address: Arteveldehogeschool, campus Kantienberg, Voetweg 66, 9000 Gent 

Performer/s: Dr Hanne Vanmaele: NKO-arts AZ Maria Middelares, Dr Koen Rasquin: gastro-enteroloog AZ Maria Middelares, Dr. Ciaran Kenny: Assistent Professor in Speech and Language Pathology, Department of Clinical Speech and language Studies, Trinity college Dublin, Jan Herreman, manueel therapeut praktijk Oudenaarde en docent Fysiologische Kettingen, methode Busquet.  

Web: www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bijscholingen-en-studiedagen/gentse-stemmen

Contact: carole.chiers@arteveldehs.be The information is provided by the organiser who is responsible for it.
Bookmark the permalink.