Stockholm • The voice as a tool (Conference Interpreting)

April 16, 2015 – 10.00 – 16.00

Med rösten som redskap – konferenstolkens vardag / The voice as a tool (Conference Interpreting)

Venue: Stockholms Universitet, Frescati, Unviersitetsvägen 10D, sal D247, Stockholm

Performers:
Lärare och studenter från konferenstolkutbildningen på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet visar och berättar om konferenstolkning. Du är också välkommen att prova tolkning i kabin i vår tolkstudio. Ta tillfället i akt att lära dig mer om detta okända röstyrke!

More info: Varje hel timme berättar vi lite om simultantolkning och konferenstolkning, därefter är du välkommen att lyssna på tolkning eller själv prova tolkning i våra kabiner.

Website: www.tolk.su.se
Facebook: www.facebook.com/tolk.su.se

 

Contact person: Viveka Holm, viveka.holm@su.se

 

 

 

Bookmark the permalink.