Koper • HARMONIJA GLASU – An Introduction to Balanced Singing

April 16, 2015 – 18:00

HARMONIJA GLASU
An Introduction to Balanced Singing

Venue: Koper/Amfiteatralna dvorana, Osnovna šola Koper
Address: Cesta Zore Perello – Godina 1

Performer: Manica Smrdelj, profesorica, pevka in vokalni trener

More info: Manica Smrdelj trenutno vodi zelo uspešen vokalni studio, Studio Cantica, v Kopru – Sloveniji. Nahaja se v dvojezi?nem obmo?ju, le nekaj kilometrov iz Italije in Hrvaške. Pou?uje veliko število pevcev ve?inoma iz Slovenije in Italije, nekaj pa tudi iz Hrvaške, Malte in Rusije. Njena zasebna klientela vklju?uje uspešne umetnike, profesionalne operne pevce, u?itelje petja, vodje pevskih zborov, zborovske pevce, radijske govornike, gledališke igralce in amaterske pevce.
Njene stranke so sodelovale in tekmovale na razli?nih glasbenih festivalih, tekmovanjih talentov in televizijskih oddajah, kjer so dosegli vrhunske rezultate, veliko jih je doseglo zmagovalna 1. ali 2. mesta.
Kot vokalni trener je bila povabljena v slovensko televizijsko oddajo »Znan obraz ima svoj glas«, in eden od njenih pevcev je zmagal tam.
V starosti 4 let je nastopila na odru prvi?. Bilo je v gledališ?u Koper in od takrat živi z glasbo in petjem. Aktivno nastopa kot vodilna pevka za svoje lastne projekte, v zadnjih letih pa je bila tudi spremljevalna pevka dveh uspešnih slovenskih umetnikov, Enza Hrovatina in Yana Baraya.
Študirala je violino, igrala v godalnem orkesteru, pela v številnih pevskih zborih, študirala petje v Sloveniji in v zasebni šoli petja v Trstu (Italija). Po diplomi na Univerzi v Ljubljani, Pedagoška fakulteta v letu 1996, je postala del u?nega osebja v razli?nih slovenskih šolah in 12 let delala na delovnem mestu u?itelja in u?itelja-mentorja.
Med letoma 2009 in 2013 je bila certificirana u?iteljica organizacije SLS (Speech Level Singing) in tudi njihova predstavnica za Slovenijo. V tem ?asu je organizirala 3 SLS Master Teacher dogodke v Kopru in Ljubljani. Leta 2013 je organizacija SLS padla v globoko krizo identitete in vrednot, kar je pripeljalo najboljše u?itelje in Master Teacher-je SLS-a k odstopu in ustanovitve nove organizacije (IVA – Institut for Vocal advancement), ki temelji na tehni?nem pristopu belcanta in se zanaša na najnovejša  odkritija iz znanosti glasu (dr. Ingo Titze).
Leta 2013 je Manica zapustila SLS in postala certificirana u?iteljica Inštituta za vokalni napredek, da bi se specializirala v svojem znanju petja in u?enju petja.
Svoje petje in u?enje petja je izpopolnjevala pri mnogih svetovno priznanih strokovnjakih, kot so Seth Riggs (Michael Jackson, Stevie Wonder, Barbra Streisand in ve? kot 130 Grammyjevih nagrajencev), Greg Enríquez (Celine Dion, Britney Sears, Solange Knowls), Jeffrey Skouson (The Killers, Wendy Moten in na stotine Broadwayskih umetnikov), Spencer Welch (Juno Award
zmagovalci in umetniki s pogodbami pri Universal, Interscope, Capitol, and Integrity Hosanna), Kathy Kennedy in še mnogi drugi.

Profesor Manica Smrdelj is currently leading a very successful vocal studio, Studio Cantica, in Koper – Capodistria, Slovenia. It is situated in a bilingual region, a few kilometers from Italy and Croatia. She teaches a vast number of singers mostly from Slovenia and Italy, some from Croatia, Malta and Russia. Her private clientele include performing and recording artists, professional opera singers, voice teachers, choir directors, radio speakers, actors and amateur singers.
Her clients participated and competed in various music festivals, talent competitions and television shows, where they achieved top results, many winning 1st or 2nd places. She has also been invited to coach at the Slovenian version of the TV show »Your Face Sounds Familiar«, and one of her singers won there.
At age of 4 she performed on stage for the first time. It was in the Theatre of Koper and since then she’s been living with music and singing. She is continuing performing on stage as leading singer for her own projects and also as backing singer for two successful Slovenian artists, Enzo Hrovatin and Yan Baray.
She studied violin, played in a string orchestra, sang in various choirs, and studied voice in Slovenia and in a private singing school in Trieste (Italy). After her graduation at the University of Ljubljana, Pedagogic Faculty in 1996, she became part of the teaching staff in various Slovenian schools and worked as a teacher and mentor teacher for 12 years. She taught music and voice education, directed choirs (for children and adults), taught musical performance with Orff instruments one semester at the University in Koper.
Between 2009 and 2013 she’s been part of the SLS (Speech Level Singing) organization as a certified teacher and also was a representative for Slovenia and organized 3 SLS Master Teacher events in Koper and Ljubljana. In 2013 she left SLS and joined IVA – Institute for Vocal Advancement, to specialize her knowledge of the voice and teaching skills.
She learned about voice and teaching voice from many world best voice experts, such as Seth Riggs, Greg Enriquez, Dean Kealin, Jeffrey Skouson, Spencer Welch, Kathy Kennedy and many others.

Website: www.studiocantica.com

 

Contact person: Manica Smrdelj, info@studiocantica.com

 

 

 

Bookmark the permalink.