Stavropol • Lecture for students 'Voice Hygiene'

April 6, 2015

Lecture for students
“Voice Hygiene. The influence of harmful factors”

Venue: Stavropol State Medical University
Address: Mira st, 310, Stavropol

Performers:
Ye. Krzhechkovskaya,
G. Krzhechkovskaya,
N. Kudryavtseva,
A. Matsaeva

 

Contact: skkb-sur@estav.ru

 

 

 

Bookmark the permalink.