Stavropol • “Attention! Dysphonia”

April 18, 2015 – 16.30

Lecture
“Attention! Dysphonia” for students
Painting gallery n.a. Grechishkin

Address: Stavropol, Morozova st, 16

Performers:
Ye. Krzhechkovskaya,
G. Krzhechkovskaya,
N. Kudryavtseva,
A. Matsaeva

 

Contact: skkb-sur@estav.ru

 

 

 

Bookmark the permalink.