Szczecin • Conference

April 18, 2015 – 10:00-13:00

Konferencja naukowa

Venue: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Address: Aul. Rybacka1, Szczecin

Performers:
1) Dr n. med. Anna D?browska – “G?os i jego zaburzenia. Zaburzenia higieny i emisji g?osu” – Zachodniopomorskie Centrum Mowy i S?uchu w Szczecinie
2) Dr n. med. Anna Kabaci?ska – “Walka o g?os dla ludzi g?uchych” – Klinika Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej Szpitala Klinicznego nr1 przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie
3) Dr n. zdr. Wioletta Pawlukowska – “Zaburzenia mowy u chorych ze stwardnieniem zanikowych bocznym, poddanych terapii komórkowej” – Klinika Neurologii Szpitala Klinicznego nr1 przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie
4) Dr n. med. Monika Mak – “G?os w mózgu. Pomi?dzy geniuszem a patologi?” – kierownik Samodzielnej Pracowni Psychologii Klinicznej w Katedrze Psychiatrii PUM.

Website: Facebook.com/worldvoicedaypolska

 

Contact person: Marcin Scech, marcin@scech.com

 

 

 

Bookmark the permalink.