Szczecin • Opening Concert of WVD

April 16, 2015 – 18:00

Koncert Inauguracyjny / Opening Concert of celebration World Voice Day

Venue: Akademia Sztuki w Szczecinie, Pa?ac pod Globusem, Plac Or?a Bia?ego 1, Sala Kameralna, Szczecin

Performers:
Chór Kameralny Akademii Sztuki w Szczecinie pod dyrekcj? dr Barbary Halec oraz studentów kierunku Wokalistyka.

More info: Koncert inauguruj?cy obchody ?wiatowego Dnia G?osu w Szczecinie, których dalszy ci?g b?dzie mia? miejsce równie? 18.04.2015r. Podczas koncertu odb?dzie si? oficjalne og?oszenie wyników konkursu na plakat tegorocznych obchodów, w?ród studentów prof. Lexa Drewi?skiego, wyk?adowcy Akademii Sztuki w Szczecinie na Wydziale Sztuk Wizualnych.

Website: facebook.com/worldvoicedaypolska

 

Contact person: Marcin Scech, marcin@scech.com

 

 

 

 

Bookmark the permalink.