Beijing • Talks: Voice, Medicine, Speech and Singing

April 22, 2015 – 16:00

Talks:
Voice, Medicine, Speech and Singing

Venue: 409 Classroom, Teaching Building, Central Conservatory of Music, Beijing

Performers:
Singing prof. Dengying Zhao, Baoyi Bi
Opera Singer: Guang Yang, Baoyi Bi
Folk Singer: Jian Lan
Choral Conductor: Hongnian Yang
Musicologist: Haihong Zhou, Rong Qian
Voice Doctor: Gelin Li

 

Contact person: Liyan Han, HLY51772@vip.163.com

 

 

 

Bookmark the permalink.