Ghent • Make your voice heard!

April 16, 2015 – 14:00 – 19:30

Laat je stem horen ! / Make your voice heard!

Address: Kringsteeg 1 (Peerstraat 150), Ghent

Performer:
Léon-Bernard Giot, voice teacher

More info: On Thursday 16 april worldwide activities are planned about the voice: voice abuse, tips, tests, use & tessitura-measurements, vocal range and voice kind determination, pronunciation or diction for speakers and singers, breathing technique for speakers, singers and blowers, etc. This day was established in Brazil, but also the vocal pedagogues are mixing in the debate: singing is already centuries an intensive activity of man and already existed long before our modern medicine!

You can experience yourself in the Parish circle of Saint Therese, Kringsteeg 1 near Peerstraat 150 (behind the Church), on Thursday 16 april 2015 from 14 to 19:30 h.
Afterwards you can listen to the well-known Ghent men’s Choir Royal Singhet Scone, rehearsing from 20 to 22 hours. (during the rehearsal there is absolute silence by the public).
Free!

Coach is Léon-Bernard Giot, musician, voice teacher and conductor of several choirs.
Everybody is welcome. Admission is free. Children, young people and adults can make a voice test.
There is also possibility to sing a song or read a poem.
Please feel free to contact the coach at # 0476 431 990.
Make your voice heard!

Translation in Dutch
Op donderdag 16 april worden er wereldwijd activiteiten gepland rond de stem : gebruik & misbruik, tips, stemtesten, tessituur-metingen, stembereik en stemsoort bepalen, uitspraak of dictie voor sprekers en zangers, ademhalingstechniek voor sprekers, zangers en blazers, enz. Deze dag werd in het leven geroepen door de laryngologen in Brazilië, maar ook de zangpedagogen mengen zich in het debat : zingen is reeds eeuwen een intensieve activiteit van de mens en bestond reeds lang vóór onze moderne geneeskunde !
Eén en ander kan U zelf ervaren in de Parochiale Kring van Sint-Theresia,  Kringsteeg aan de Peerstraat 150 ( achter de kerk ), op donderdag 16 april 2015 van 14 tot 19:30 h. Aansluitend kan U het bekende Gentse Mannenkoor Singhet Scone zien en horen repeteren van 20 tot 22 uur. ( tijdens de repetitie wordt er absolute stilte gevraagd van het publiek ).
Gratis !

Coach is Léon-Bernard Giot, musicus, zangpedagoog en dirigent van verschillende koren.
Iedereen is er welkom. De toegang is gratis. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen er gratis een stemtest doen.

Er is ook mogelijkheid om een lied te zingen of een gedicht voor te dragen.
Neem gerust contact met de coach op nr 0476 431 990.
Laat je stem horen!

 

Contact person: Léon-Bernard Giot, leon-bernard.giot@minsoc.fed.be

 

 

 

Bookmark the permalink.