Warsaw • Konferencja: Głos – Narzędzie – Komunikacja – Terapia

April 10, 2014, 10:00-17:00 – Warsaw

Konferencja:
Głos – Narzędzie – Komunikacja – Terapia

 

Address: Marszałkowska 115, Warsaw

Performer:
POlSKI ZWIĄZEK LOGOPEDÓW i WSNS PEDAGOGIUM Ogólnopolska

Konferencja naukowo-szkoleniowa Głos – Narzędzie – Komunikacja – Terapia.
Organizatorzy:
dr Karina Szafrańska
mgr Ewa Małachowska
mgr Małgorzata Konczanin

POlSKI ZWIĄZEK LOGOPEDÓW i WSNS PEDAGOGIUM
serdecznie zapraszają na Konferencję – Głos – Narzędzie – Komunikacja – Terapia z okazji Światowego Dnia Głosu,która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 r. (godz. 10.00 – 17.00) w siedzibie Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 115.

Głos – Komunikacja :
prof. dr hab. Jerzy Bralczyk
Kierownik Zakładu Retoryki Dziennikarskiej w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej. Specjalista w zakresie języka mediów i polityki. Wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego.
prof.Wojciech Malajkat Aktor teatralny i filmowy oraz reżyser. Pedagog w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Profesor sztuki teatralnej. Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Syrena w Warszawie.
Głos – Narzędzie :
prof. dr hab. med. Ewa Niebudek-Bogusz
Specjalista otolaryngologii oraz foniatrii, profesor Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi oraz Sekcji Foniatrycznej PTORL-u, sekretarz Polskiego Towarzystwa Audiologii i Foniatrii, wykładowca Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Muzycznej w Łodzi.
prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk
Kierownik Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego
II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Psychiatra, neurolog, krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
Głos – Terapia :
dr hab nauk psychologicznych Elena Chuprikova, wykładowca Akademii Medycznej Kształcenia Podyplomowego im. Shupika w Kijowie, Ukraina.
“Mikropolaryzacja – zastosowanie w terapii zaburzeń o podłożu neurologicznym oraz w terapii głosu”.
dr hab. n. med. Anna Sinkiewicz Kierownik Kliniki Foniatrii i Audiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, pracownik naukowy UMK. .
dr Hanna Owczarzak
Dr nauk o zdrowiu, specjalista neurologopeda w szpitalu uniwersyteckim oraz w Klinice Foniatrii i Audiologii w Bydgoszczy.
Warsztaty:
“Rehabilitacja głosu” – dr Hanna Owczarzak
“Technika pracy głosem” – mgr Katarzyna Winiarska
“Technika i wyrazistość mowy” – mgr Dorota Bierkowska
“Głos a ruch – warsztaty ruchowe” – mgr Dorota Jawor- Przybyszewska

 

Contact person: Małgorzata Konczanin, email

Website

 

 

 

Bookmark the permalink.