Stockholm • Music and Speech Sounds

April 16, 2014, 13:00-17:00 – Stockholm

Musik och Språkljud / Music and Speech Sounds

 

Place: Sal Fantum, Kungl Tekniska Högskolan

Address: KTH, Lindstedtsvägen 24, Plan 4

Performers: Håkan Hagegård, Thomas Jennefelt, Jonas Forssell, Sten Ternström, Johan Sundberg

Symposium arranged by Dept. of Speech, Music and Hearing, KTH Royal Institute of Technology, and The Royal Swedish  Academy of Music

Symposiet anordnas av Avd för Tal Musik Hörsel, KTH i samarbete med Kungl Musikaliska Akademien

– Varför är det svårt att uppfatta text i höga tonlägen?
– Hur får man nonsenstext att låta som franska och arabiska?
– Hur låter det om en vokalformant ligger på ackordets gemensamma delton?

FRITT INTRÄDE
ANTALET PLATSER BEGRÄNSAT. ANMÄLAN VIA EPOST TILL JOHAN SUNDBERG

 

Contact person: Johan Sundberg, email 

 

 

Bookmark the permalink.