Röster för freden

Körsång, allsång, ensemblesång, föredrag

date: 2023-04-16

time: 17.00-18.00

cityplace: Växjö, Johanneskyrkan

venueaddress: Johanneskyrkan

performers: Ulvakören, Ivox, Hans Linden

contacts: Hans Linden

Bookmark the permalink.