Rösten och Rummet/The Voice and the Room

Description: An evening symposium elucidating a variety of aspects of the interplay between voice usage and the acoustics of the room.  

Date: 2021-04-16 

Time: 18:30 - 21:30 

City/place: Stockholm/Zoom Venue address: https://kth-se.zoom.us/j/63512606358?pwd=UXhYdFcx- YWwwbzNvakV0UUVTRy9Rdz09 

Performer/s: Olle Persson, opera- och lieder singer: Att sjunga i olika rum/Performing in different rooms Jonas Kristensson, room acoustician: Akustik i bra och dåliga rum; teori och praktik/Acoustics in good and bad rooms; theory and practise Sten Ternström, professor of music acoustics: Vad hör man av sin egen röst?/What do you hear of you own voice? Stellan Hertegård, phoniatrician: Hur reagerar ansträngda stämband?/How do stressed vocal folds react? Viveka Lyberg-Åhlander, SLP: Lärarens röst - Effekter på lyssnande och lärande/Effects of teacher's voice on listening and learning Anita McAllister, SLP: Sus och brus i förskolan/Rattle and Noise in preeschool Julia Dufvenius, actor: Att göra talbok i inspelningshytt/Recording audiobooks in recording cabin Hannes Meidal, actor: Att tala i olika rum/Speaking in different rooms Mats Nilsson, choir leader: Körsång i olika rum/Choir singing in different rooms 

Web: https://wvd.forts.se/varldsrostdagen-2021-zoom-evenemang/

Contact: Åslög Rosén, Johan Sundberg The information is provided by the organiser who is responsible for it.
Bookmark the permalink.