Rösten under uppväxten – Från mammas mage till tonårssolist och ungdomskör

Description: The event will take place in November due to the CoVID19 pandemic. ------------------------------------------------------------------------ Sjungande Barn: Pia Bygdéus och Susanne Rydén om ett nytt projekt vid Kungl. Musikaliska akademien. Prenatal röstupplevelse: Professor Hugo Lagercrantz. Sjunga med de yngsta: Anna-Carin Ahl och Cecilia Hofsten om samspel med barn och föräldrar i sång och rörelse. Barn i Buller: Anita McAllister. Intervju-undersökning om vad barn i förskolan tycker om buller. Målbrottskör: Pelle Olofson berättar om sitt arbete med en målbrottskör. Laga tonårsröster: Camilla Romedahl och Anna Eiding, om att hjälpa söndersjungna tonåringar att sjunga i olika genrer. Tonårsolist: Petra Marklund berättar om sina erfarenheter. Rösten i ungdomskör: Helen Olofsson berättar. Pianist Hans Sjögren (om Petra Marklund vill sjunga en sång) Fritt inträde Arrangörer: Ideella Föreningen World Voice och Fredrik Malmberg, KMH i samarbete och med stöd av Kungl. Musikaliska akademien, och av Helge Ax:son Johnsons Stiftelse Lokal, se https://www.facebook.com/Varloch  

Date: 2020-04-16 

Time: 18:30-21:30 

City/place: Stockholm Venue address: Kungliga Musik Högskolan, Valhallavägen 105, 115 51 

Contact: Johan Sundberg, jsu@kth.se The information is provided by the organiser who is responsible for it.
Bookmark the permalink.