Stockholm • Voice Ergonomics

April 16, 2015 – 10.00

Röstergonomi / Voice Ergonomics

Venue: Södertörns Högskola, Alfred Nobels allé 7, Huddinge

Information om röststörningar och röstergonomi från Karolinska Institutets logopedstudenter till lärarstudenter

Contact person: Anita McAllister, anita.mcallister@ki.se

 

 

 

Bookmark the permalink.