Szczecin • Warsztaty emisyjno-aktorskie

April 18, 2015 – 12:00

Warsztaty emisyjno-aktorskie

Venue: Teatr Polski
Address: ul. Swaro?yca 5, Szczecin

Performers:
Warsztaty poprowadz? aktorzy Teatru Polskiego w Szczecinie – Marta Uszko i Filip Cembala.
Przy fortepianie zasi?dzie Krzysztof Baranowski.

More info: Zaj?cia rozpoczn? si? punktualnie o godzinie 12:00 i potrwaj? pó?torej godziny. Liczba miejsc ograniczona.

Website: facebook.com/worldvoicedaypolska

 

Contact person: Marcin Scech, marcin@scech.com

 

 

 

Bookmark the permalink.