Szczecin • Vernissage, World Voice Day posters

April 18, 2015 – 16:00

Wernisa? plakatów na temat “?wiatowy Dzie? G?osu”

Venue: Cafe Popularna
Address: ul. Panie?ska 20, Szczecin

Performers:
Prace studentów prof. Lexa Drewi?skiego z Akademii Sztuki w Szczecinie, powsta?e w wyniku konkursu na plakat obchodów ?wiatowego Dnia G?osu w Szczeci

More info: Wystawa b?dzie dost?pna przez miesi?c w godzinach otwarcia lokalu.
www.cafepopularna.pl

Website: facebook.com/worldvoicedaypolska

 

Contact person: Marcin Scech, marcin@scech.com

 

 

 

Bookmark the permalink.