Szczecin • Open singing lesson

April 18, 2015 – 11:30-13:30

Otwarta lekcja ?piewu / Open singing lesson

Venue: Akademia Sztuki w Szczecinie, Pa?ac pod Globusem
Address: P?ac Or?a Bia?ego1, Szczecin

Performers:
Dr Joanna Tylkowska-Dro?d?
Mgr Pawe? Wolski

More info: Lekcja ?piewu solowego dla ka?dego! Chcesz spróbowa? swoich si? w ?piewie? Kochasz ?piewa? i chcesz si? podszkoli?? A mo?e chcesz rozpocz?? przygod? zwi?zan? ze ?piewem?
Ta lekcja jest dla Ciebie!
Pami?taj ´– “?piewa? ka?dy mo?e…” / Remember – Everyone can sing …

Website: Facebook.com/worldvoicedaypolska

 

Contact person: Marcin Scech, marcin@scech.com

 

 

 

Bookmark the permalink.