Szczecin • Lecture

April 18, 2015 – 10:30

Wyk?ad / Lecture
‘Mowa i ?piew jako zwierciad?o duszy-kompetencje g?osowe cz?owieka czyli poznaj swój g?os w teorii i praktyce’

Venue: Akademia Sztuki w Szczecinie, Pa?ac pod Globusem
Address: P?ac Or?a Bia?ego 1, Szczecin

Performers: Dr Ma?gorzata Kowalik, kierownik Zak?adu Emisji G?osu w Akademii Sztuki w Szczecinie

Website: facebook.com/worldvoicedaypolska

 

Contact person: Marcin Scech, marcin@scech.com

 

 

 

Bookmark the permalink.