Bydgoszcz • Voice in Focus

April 14, 2015 – 18.00

Dba?o?? o g?os / Voice in Focus

Venue Dom Polski
Address: ul. Grodzka 1, Bygdoszcz

Organizers:
Katedra i Zak?ad Muzykoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Miko?aja Kopernika w Toruniu
Klinika Foniatrii i Audiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Miko?aja Kopernika w Toruniu
Pa?stwowy Zespó? Szkó? Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Kierownictwo:
dr hab. szt. muz. Wojciech Pospiech, prof. UMK
dr hab. n.med. Anna Sinkiewicz

Prowadzenie:
dr hab. szt. muz. Wojciech Pospiech, prof. UMK

Wyk?ad / Lecture:   S?owo o g?osie
dr hab. szt. muz. Wojciech Pospiech, prof. UMK
dr n. med. Hanna Mackiewicz- Nartowicz

Organizacja koncertu:
dr hab. szt. muz. Wojciech Pospiech, prof. UMK, mgr Joanna Czarnowska, mgr Mariola Drzewowska

Performers:
Chór mieszany ?e?sko-m?ski Pa?stwowego Zespo?u Szkó? Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy pod dyrekcj? doc. Aleksandry Grucza- Rogalskiej
Soli?ci wydzia?u wokalnego PZSM Bydgoszczy

Piano:
mgr Marzena Buchwald

More info: Re?yseria i scenariusz /Written and directed by
dr hab. szt. muz. Wojciech Pospiech, prof. UMK, mgr Joanna Czarnowska, mgr Mariola Drzewowska

 

Contact person: Anna Sinkiewicz, anna.sinkiewicz@wp.pl

 

 

 

Bookmark the permalink.